SZYBKA DYSZKA - Lista Przebojów Radia SOK

Notowanie #109 - 24. kwietnia 2024 r.

  1. (8) THE BUFFONS - Szklana Władza [=]
  2. (3) SICK SAINTS - Out Of The Night [+1]
  3. (2) METR POD ZIEMIĄ - Adiutant [-1]
  4. (9) M2SCHRON - O co bieda? [+1]
  5. (4) WORMS OF SENSES - Fade Away [+1]
  6. (8) CANNONBALL - Kamień i piach [+1]
  7. (1) SUNDAY AT 9 - In Vain [N]
  8. (2) LISY - Puste przestrzenie [=]
  9. (4) DE INDIGO - Moje Miasto [=]
  10. (1) KLINT - Staronowe [N]
pogrubienie - spadek - dwa najniżej notowane utwory, lub utwory 10 razy notowane na liście (liczba notowań w nawiasie)