SZYBKA DYSZKA - Lista Przebojów Radia SOK

Notowanie #110 - 8. maja 2024 r.

  1. (9) THE BUFFONS - Szklana Władza [=]
  2. (1) UNDEAD SOCIETY - Turn Black [N]
  3. (4) SICK SAINTS - Out Of The Night [-1]
  4. (10) M2SCHRON - O co bieda? [=]
  5. (2) SUNDAY AT 9 - In Vain [+2]
  6. (1) FLAMING HEART - Pony Pak [N]
  7. (9) CANNONBALL - Kamień i piach [-1]
  8. (5) WORMS OF SENSES - Fade Away [-3]
  9. (3) LISY - Puste przestrzenie [-1]
  10. (3) METR POD ZIEMIĄ - Adiutant [-7]
pogrubienie - spadek - dwa najniżej notowane utwory, lub utwory 10 razy notowane na liście (liczba notowań w nawiasie)